hvem står bak «borgerskolen» ?

 

«Borgerskolen» er drevet av Selskapet for Etterslekten. Bak dette står Arvid Daastøl Høy. Han er historiker fra Universitetet i Bergen. Med seg har han flere bidragsytere.

Som leserne vil oppdage, er opplegget bak «borgerskolen» i stor grad å gjengi tidligere forfattere, som har beskrevet historien fra sin egen tid, og slik disse kjente denne. I egne kapitler – som det vises til – vil det gjøres forsøk på å trekke sammen ulike inntrykk fra ulike forfattere om de angjeldende temaer og trekk.

Hovedønsket eller hovedformålet er å gi leserne et bedre innblikk i tanker, ideer og prioriteringer som preget våre forfedre i nær fortid, slik dette også er beskrevet på «borgerskolen’s»  forside. Slik vil vi som nordmenn kunne bli bedre rustet til å trekke flere lange linjer inn i vår egen samtid.

Stengt for kommentarer.