johanne marie andersdatter (busch) mønstre

– portrettert av Norges første Afrika-misjonær Hans Christian Knudsen i 1855. Signaturen H.C. Knudsen og årstallet er skrevet med blyant loddrett på bildets høyre side. Bildet er i John Ove Lorentz’ eie og er gjengitt på Borgerskolen med eiers tillatelse.

Malt av Hans Christian Knudsen

Johanne Marie Andersdatter Mønstre, født 27. juni 1819 i Bergen, var datter av jekteskipper Anders Johannesen Busch (Busk) og hustru Karen Mathiasdatter. Anders Busch var en kjent Haugianer. Les om ham her på Borgerskolen. Johanne Marie ble omkring 1840 gift med enkemannen John Simonsen Mønstre i Mølstrevåg i Sveio. Han drev som landhandler, poståpner, skysskaffer og gjestgiver i Mølstrevåg. Han ble i likhet med sin hustru portrettert av H.C. Knudsen, men på et senere tidspunkt, i 1859. Se portrettet her :

Johanne Marie A. Mønstre og John S. Mønstre fikk 7 barn sammen. Hun døde i Mølstrevåg 5. november 1896.

 

Stengt for kommentarer.