«ja, døden er en venlig gjest» : salme av h.c. knudsen : gjengitt i «kirkeklokken»

– «Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v.» udgivne af Birger Hall. Prest. Kristiania 1890.

– Hans Christian Knudsens salme er her nr. 591 av totalt 770 salmer i B. Halls salmebok «Kirkeklokken».

s 523 salme 591s 524 salme 591

Stengt for kommentarer.