«jeg vanked saalænge paa vidderne om..» : gjengitt i «kirkeklokken»

– «Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v.» udgivne af Birger Hall. Prest. Kristiania 1890.

– Hans Christian Knudsens salme har nr. 423 i Birger Halls salmebok.

s 3s 396

Stengt for kommentarer.