«missionsselskabets forhold til den norske statskirke»

 

– hentet fra : «Festskrift til Det Norske Missionsselskabs Jubilæum 1892. Tilbageblik paa et halvt Aarhundredes Hedningemission». Stavanger. Det Norske Missionsselskabs Forlag. 1892.

 

Kap. 4 : s. 95 – 107 :

 

Stengt for kommentarer.