haugianere i trondhjem

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede». Chra. 1912 – 1920.

 

Fra s. 285 :

I Klæbo og Tiller omtales nogle Haugianere; paa Lauvaasen var der en aandelig Station, hvor Hauge og andre Guds Ords Forkyndere tog ind og fik aandelig og timelig Vederkvægelse.

Paa Strinden var enkelte Vakte, ligesom der i Trondhjem fandtes en liden Flok, der lidt senere samlede sig om Arnt Bjørnsen Solem og hans Hustru Randi Andersdatter, Lars Bache (død ca. 1830) og dennes Kone Berthe Nesterud fra Thoten.

Efter Mandens Død «drev hun Handel saavel pa Nordlands Markeder som i Byen og skal have været meget driftig ved Siden af, at hun var en levende Kristen, opfyldt af Kjærlighed til sine Medmennesker. For Fattige havde hun en stor Omsorg».

Hun blev i 1831 gift igjen med Iver Knudsen Lykke fra Kvikne (1790 – 1865) og døde 1839.

I og omkring Byen var der nogle faa, der tilhørte Brødremenigheden. Baade i Statsbygden og Rissen

Stengt for kommentarer.