peder gregoriussen odland : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie».

– siden er under skriving.

Stengt for kommentarer.