elling asbjørnsen ormheim : presentert av h.g. heggtveit

 

–  i boken «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede». Chra. 1912-1920.

 

Fra s. 220 – 221 :

I Nærheden af Tjødlingen  boede en anden af Hauges Venner, Elling Asbjørnsen, født omkring 1780 paa Opeim i Lyster (Luster)/Hafslo.

«Han blev vakt i Tolvaarsalderen, men kom atter bort i Verdenslivet igjen, da han var saa glad i at danse». Som Voksen traadte Guds Naadekald paany ham særlig nær, og nu fulgte han det med Glæde. Om det var ved Hauge selv eller gjennem en af hans Venner, han blev vakt, vides nu ikke. Straks efter begyndte han at bekjende sin Tro, ikke alene i Hjembygden, men ogsaa vidt udenfor denne.

Han var særlig i denne første Tid en ivrig og virksom Arbeider for Guds Riges Fremme. Omkring 1809 reiste han til Romsdalen og kjøbte der Gaarden Ormeim i Kors Anneks til Gryttens Prestegjæld, øverst i Dalen. Hovedveien laa dengang nede ved Elven Rauma, omtrent ret ovenfor Slettafossen;

Stengt for kommentarer.