peder johnsen : presentert av h.g. heggtveit

 

–  i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Andet Bind. Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 755 – 757 :

Som nidkjær og dygtig Lærer og Lægmand virkede ogsaa Peder Johnsen («Kirkesanger Peder Johnsen» af J. Utheim; uden Trykkested og Aar. Oplysninger af samtidige Haugianere) en lang Række af Aar, særlig i Meraker Sogn, øvre Stjørdalen.

Han blev født en af de første Dage i Februar 1806 i Tolgen, nordre Østerdalen, og var en Søn af Gaardbruger John Avlesen og Hustru Kirsten Estensdatter.

Paa Grund af daarlige Aar solgte Forældrene sin Eiendom og flyttede i 1810 først til Romsdalen og siden til Nordmøre.

Sønnen Peder blev imidlertid tilbage hos sin Faster Sigrid og hendes Mand Johan Steien. De hørte begge til Hauges Venner og var driftige og dygtige Folk.

Stengt for kommentarer.