torger johnsen bleken

 

– et lite avsnitt hentet fra s. 18 i boken av Ola Holst : «Norske farvere. Ora et labora». 1994.

fra norske farvere-ora et laboras.19a

 

– her kan leses at Torger Johnsen Bleken var sønn av Jon Bleken – en av Hauges nære bekjendte. Marie Bleken var dermed inngiftet i Bleken-familien. H.G. Heggtveit, kirkesanger og forfatter av det historiske verk om «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede», var også inngiftet i Bleken-familien, siden han vat Marie og Torger Johnsen Blekens svigersønn.

– les her H.G. Heggtveits presentasjon av Torger Johnsen Bleken i verket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie» :

Stengt for kommentarer.