christoffer evensen kjønnerød : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 74 – 78 : sidene er under skriving.

Omtrent midt i Jarlsberg og Laurvigs Amt, lidt i sydvest for Horten, men inde i Landet, ligger Prestegjældet Ramnæs, der næsten gjennem hele det nittende Aarhundrede har været præget af stærke religiøse Bevægelser.

Hvor isoleret det end forresten er, har det i en vis Forstand været et aandeligt Centrum i Amtet.

Her boede og virkede i over 60 Aar en af Hauges Venner, bekjendt og anseet i vide Kredse for sin oprigtige, eksemplariske Vandel og forsigtige, sunde, kristelige Virksomhed.

Det var Christoffer Evensen Kjønnerød (…

Stengt for kommentarer.