«et motskrift fra hauges venner mot stenersens beskyldninger om manglende rett-troenhet hos hauge» : forfattet av tollef o. bache

 

– full tittel :  «Bemærkninger i Anledning af Professor Stener Johannes Stenersens, i dansk theologisk Maanedsskrift for November og December 1826 samt Januar og Februar Maaneder 1827 indførte Meddelelser, angaaende Hans Nielsen Hauges Liv, Virksomhed, Lære og Skrifter : med et Anhang, indeholdende en Kort Skildring af Hauges Characteer».

 

– «med et karakterbilde av Hauge som vedlegg». Drammen 1828.

– siden er under skriving.

Stengt for kommentarer.