«en fjeldbygd. billeder fra østerdalen» : forfattet af foged n.r. østgaard

– utgitt i Christiania i 1851-52 og «trykt paa Feilberg og Landmarks Forlag hos Carl C. Werner & Comp.»

– romanen er også omtalt av historikeren H.G. Heggtveit, som i bokverket «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede» skriver at «baade i Tønset (Tynset/red.) og Annekset Tyldalen blev en hel Del vakte i i Hauges Dage og senere. Disse Bygder besøgtes ogsaa flittig af tilreisende Lægmænd. Blandt de ældste i Hovedsognet nævnes Bersvend Holen og Guri Moen, siden bedst kjendte som Bersvend og Guri Holen. Deres vakre og trofaste Ungdomskjærlighed er gribende skildret af Foged N.R. Østgaard i hans Bog : «En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen». De kaldes her Bersvend Trøen og Ragnhild Tjønmoen og er Hovedpersonerne i Fortællingen.

Stengt for kommentarer.