«Slottet i Kristiania»

 

– hentet fra forfatterinnen Conradine B. Dunkers bok  «Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder». Kristiania og Kjøbenhavn 1909.

– på s. 414 – Slottet i Kristiania i 1850-årene.

 

 

Stengt for kommentarer.