«en fjeldbygd. billeder fra østerdalen» : forfattet af foged n.r. østgaard

 

– boken fra 1851 er omtalt av H.G. Heggtveit i bokverket «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie», der han sier at «blandt de ældste i Hovedsognet (Tønset/red.) nævnes Bersvend Holen og Guri Moen, siden bedst kjendte som Bersvend og Guri Holen. Deres vakre og trofaste Ungdomskjærlighed er gribende skildret af Foged N.R. Østgaard i hans Bog : «En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen». De kaldes her Bersvend Trøen og Ragnhild Tjønmoen og er Hovedpersonene i Fortællingen.

– les mer av boken her :

Stengt for kommentarer.