DET NORSKE SAMFUNN

 

Det er viktig for et folk og en nasjon å være seg sin historie og herkomst bevisst. Norsk kultur har i flere århundrer, ja helt frem til de senere år, båret preg av å være være homogen. Først og fremst på den måten at livsforhold og livsbetingelser har vært å kjenne igjen fra sted til sted i hele vårt land. Dette på tross av at landet var direkte underlagt danskeveldet i flere hundre år frem til 1814.

Det norske samfunn står i en i stor grad ubrutt lang tradisjon av ideer og impulser. Disse har formet fellesskapet. Er man mer bevisst på disse ideers og impulsers framvekst og videre utvikling/omforming, er det også større mulighet for å forstå egen samtid.

 

– les derfor her om :

 

Stengt for kommentarer.