«forklaringsstriden»

 

– gjalt striden eller den dyptgripende uenighet i mange kirkelige miljøer omkring midten av det 19. århundre angående ny-utarbeidelsen av en forklaring til Martin Luthers lille Katekismus – altså en avtager eller et supplement til dr. Erik Pontoppidans «Sandhed til Gudfrygtighed», Kjøbh. 1737. Selve utviklingen omkring Luthers Katekisme fra ortodoksiens tidsalder, videre under pietismen og dernest over i den rasjonalistiske epoke, kan du lese mer om her :

– her kan du lese videre om hva som var grunnlaget for denne «forklaringsstriden» og hvordan den utviklet seg utover århundret :

Stengt for kommentarer.