fredrik schmidt : presentert i «almindeligt forfatter-lexicon for kongeriget danmark»

 

– forfattet av Thomas Hansen Erslew : » Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, eller Fortegnelse over de sammesteds fødte Forfattere og Forfatterinder, som levede ved Begyndelsen af Aaret 1814 … København : Forlagsforeningens forlag, 1843-1853.

 

– fra s. 69 – 71 :

Stengt for kommentarer.