«hjemmet – et literært-belletristisk maanedsskrift»

 

– siden er under skriving. «Belletristisk» betyr «skjønnlitterært».

Bladet/avisen ble utgitt i Kristiania fra 1876 – 1886 og redigert av Th. Friis Jansen. Fra 1887 ble det slått sammen med bladet/avisen «Arbeiderens Ven – det lille Ugeblad» til «Hjemmets og Arbeiderens Ven».

Stengt for kommentarer.