hvorfor gjengi tidligere forfattere ?

 

– du spør deg muligens hvorfor man her baserer seg på en presentasjon – ordrett – fra tidligere – og for lengst avdøde – forfattere ?

Årsaken er i stor grad den at kun på en slik måte er det mulig å sette seg inn i den tanke-verden mennesker var preget av for 100 til 200 år siden. Dersom utsagnene og inntrykkene skal tolkes og forstås ut fra denne tids begreps-verden, blir det vanskelig å sette seg inn i den tidens omgivelser og rammer.

Skulle du ha ønske om en kommentar vedrørende en konkret beskrivelse eller rammen denne er gitt innenfor, er det bare å kontakte oss.

Det samme gjelder om du skulle besitte stoff/litteratur som nærmere belyser et bestemt tema, en bestemt persons liv osv.

Stengt for kommentarer.