Søkeresultat for: ole nielsen hauge

ole nielsen hauge

  – var Hans Nielsen Hauges eldre bror. – fra H.G. Heggtveits bokverk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind – Første Halvdel 1796 – 1820.   – fra s. 146 : Som en velsignet Frugt af Hauges Virksomhed i Hjembygden og  Les mer »

“hans nielsen hauges testamente til sine venner” : anhang til t.o. baches bog

  – “En Deel af T.O. Baches Levnetsløb, tvende Betragtninger samt adskillige af hans religiøse Breve”. Drammen 1849.   – “Ordlydende efter den oprindelige Original” : fra s. 165 – 174 :  

claus frimann om hans nielsen hauge

  – og Hauges forfatterskap; en uttalelse av den kjente dikterprest Claus Frimann er inntatt i boken om Hauges besøk og virksomhet i Danmark : “Hans Nielsen Hauge i Danmark”, forfattet av Sognepræst ved Eliaskirken, Andreas Fibiger. I denne bok er – i forbindelse med Hauges første besøk i Danmark  Les mer »

hans nielsen hauge paa kongsvinger og i omegnen : presentert av h.g. heggtveit

  – i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Chra. 1912-1920.   – fra s. 675 : Paa Kongsvinger og i Omegnen var der en Del Haugianere baade i ældre Tid og udover gjennem  Les mer »

h.n. hauge på hedemarken

  – er også trukket frem av H.G. Heggtveit i bokverket “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850, på s. 672. Her nevnes at : “Under sin Virketid (1797-1804) besøgte Hauge de forskjellige Dele af det vidstrakte  Les mer »

ole sørflaten : presentert av h.g. heggtveit

– i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920. – fra s. 376 – 379 : Det er allerede nævnt, at Feigianismen fik adskillig Udbredelse i Hallingdal og Valdres.  Les mer »

stridsspørsmål innen den haugianske bevegelse etter hauges død i 1824

  – les her om : “bache-striden”

“hans nielsen hauge” : af jacob b. bull : avslutning

  SLUTNING. Det var en Dag i Slutningen af Marts Maaned 1824. Vaaren var kommen tidlig med Snesmeltning om Dagene og Skare ved Nattetid. Det skimred og tindred under Solglitret henover Bredtvedts hvide Jorder; en og anden Aker laa alt bar; et og andet Tagdrypp hørtes ved Mid­dagstider, naar Solen  Les mer »

“hans nielsen hauge” : af jacob b. bull : kapittel 19

  19de KAPITEL. Det var Foraar over Akersdalen. Linerle og Stær var forlængst komne. Aarhanekutteret fra Kollerne og Nordmarken indover klang høit og vaarbetagent i den solsvangre Morgenluft. Græs stod i Spiring; Løvetand og Blaaveis stod i fuld, luende Blomst henover. Alle Skogens smaa Sangere var komne; det fløited i  Les mer »

“hans nielsen hauge” : af jacob b. bull : kapittel 18

  18de KAPITEL. Det var i August Maaned 1809. Domskommissionen i Kristiania under Forsæde af Assessor Collett skulde have sit første Møde i den Haugeske Sag. Medlemmerne var allerede ankomne, da pludselig Stiftamtmanden i Kristiania lod sig melde. Assessor Collett reiste sig fra sit Sæde og gik Greven imøde. «Hvad  Les mer »