EUROPEISK HISTORIE

 

– er på mange måter Norges historie; våre forfedre – og mødre – bebodde Europas utkant mot nord. Allikevel var Norge på ingen måter isolert fra ideer, begivenheter, utviklingstrekk som preget nasjoner lenger sør på det europeiske kontinent. Forklaringen på dette må søkes i Norges spesielle beliggenhet med sin langstrakte kyststrekning og tidlige utvikling som en sjøfarts-nasjon. Slik ble det norske folk i stadig større grad preget av kontakten med andre folk og land.

– det som presenteres på disse sider er i størst mulig utstrekning gjengivelser, beretninger og tolkninger gjort av og for mennesker som utgjorde det norske folk – den norske nasjon – og slik tolkningen av nasjonsbegrepet har vært forstått fra uminnelige tider.

– les derfor her om :

Stengt for kommentarer.