skandinavia og norden

 

– utgjør kjernen innenfor den ramme det norske samfunn i flere hundre år har eksistert innenfor; derfor, når 1800-tallets Norge berøres og behandles, er det svært viktig å skue bakover i tid, nettopp for å kunne forstå bedre hvordan mennesker tenkte og handlet på et senere tidspunkt. Det finnes et mangfold av samtidige vidnesbyrd om den tid vi her omtaler – 1800-tallets Norge – og forståelse av egen samtid.

– les derfor videre om :

Stengt for kommentarer.