prins carl – landgreve av hessen-kassel

 

– var et velkjent navn (Carl av Hessen), spesielt i Danmark under de 3 siste decennier av det 18. århundret og langt inn i det 19. århundret; men også i Norge gjorde han seg gjeldende, helt ifra unge år, da han under danskekongen Christian VII i 1766 ble utnevnt til vicekonge og stattholder i Norge. En posisjon han riktignok ikke reelt sett inntok, slik det vil bli presentert nedenfor. Ulike kilder forteller om denne spesielle mann, født i grevskapet Hessen i 1744, men som bare 12 år gammel av spesielle årsaker kom til Kjøbenhavn, sammen med sine 2 brødre. Dette skjedde under beskyttelse av danskekongen Fredrik V, hvis første, men dengang avdøde, hustru og dronnning Louise var guttenes mors søster. Disse var døtre av den engelske kong Georg II.

 

– les mer om prins Carl (1744 – 1836) her :

Stengt for kommentarer.