danske handelsmenn og forretningsdrivende med betydning for den åndelige utviklingen i norge

– utgjør en stor og viktig gruppe mennesker, i den perioden vi befatter oss med – annen halvdel av det 18. og hele det nittende århundre; i løpet av de århundrer da Norge var i forening med Danmark, ble interessen for Norge som land og Norges utvikling omfattet med stort engasjement i vide kretser i Danmark.

Presentasjonene nedenfor illustrerer nettopp en slik interesse; les derfor vider om :

Stengt for kommentarer.