det religiøse liv i danmark

 

– det må kunne sies at utviklingstrekk innen dansk åndsliv – herunder det religiøse Danmark – har hatt stor betydning også for utviklingen her hjemme og det gjennom hele det 19. århundret. Det gjaldt dermed også etter Norges løsrivelse fra Danmark og dermed unionstiden med Sverige. Et mangfold av danske personligheter kan trekkes frem, men her holder det kort å nevne spesielt 4 personer som gjennom en større del av det 19. århundret fikk en uvurderlig posisjon, nemlig prestene Mynster, Martensen og Grundtvig samt dikteren og filosofen S. Kierkegaard. Du vil finne stoff om disse på borgerskolen.

– les videre om det religiøse liv i Danmark her :

Stengt for kommentarer.