andreas riis – dansk misjonær for baseler-misjonen

– er en markant person i denne sammenheng; det svært interessante er at Andreas Riis (1804 – 1854) tilbragte sine siste år i Norge, på en gård ved Grimstad. På samme måte kommer spørsmålet opp om hva Baseler-misjonen var og er; det interessante er at Norges første erklærte – eller utdannede, for å benytte en slik betegnelse – også fikk sin skolering i Basel i Sveits, nemlig Jørgen W. Cappelen, som dog aldri reiste ut i tjeneste. Han kan – og bør – du lese om her.

– les mer om Riis på disse sider :

Stengt for kommentarer.