vilhelm birkedal : presentert i norsk forfatter-lexikon

 

– på s. 261 :

Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm, bekjendt dansk Prest og Politiker, født paa Møen 7 Decbr. 1809, Student fra 1829, theologisk Kandidat fra 1834 og i de senere Aar Prest ved Valgmenighedskirken i Ryslinge paa Fyen.

Han har flere Gange besøgt Norge og har heroppe offentliggjort nedennævnte Arbejder. 

Jfr. Erslews Forf.-Lex. I. 136 og Suppl. I. 156—58, samt Aftbl. 1866, No. 201.

Tre christelige Taler, holdte i Sommeren 1838 ved Sandefjord Bad i Norge. Chra. 1858. 8. 56 S.

Har vi et Herrens Ord ved Nadveren ? Svar til Professor Caspari i Anledning af hans Afhandling om Nadverens Indstiftelses-Ord. (Udgivet som Sær-tryk af Kirkeligt Folkeblad. Chra. 1869. 8. 44 S.

I Kirkeligt Folkeblad 1863, No. 9 : Livs-Ordet (Digt); No. 17, 18:  Imod Professor Johnson og for Kirkegrunden; No. 25: Atter imod Prof. Johnson.

I Aftenbladet 1861, No. 192: Orthodoxisme og Pietisme. (Foredrag ved det 3die nordiske Kirkemøde, refereret af ham selv).

Stengt for kommentarer.