KONTAKTINFORMASJON

 

Borgerskolen drives av Selskapet for Etterslekten og presenterer bruddstykker fra vår nære fortid. Satt sammen til et større hele, kan disse stykker om mennesker – begivenheter – fenomener – tilføre et rikere bilde av de ideer vårt norske samfunn er tuftet på.

Et kjernepunkt for oss i vår presentasjon er å klargjøre og få frem begrepet “livsbevegelse” og de tilknyttede “livssaker”. Vi mener hele vår historie og bakgrunn – lokalt og nasjonalt – bygger opp under saker som har bundet familie, slekt, bygd og by sammen i generasjoner. Det er slike forhold som har har drevet folk og nasjon fram til frihet og utfoldelse.

Dersom du ønsker å respondere på noe av det du har lest, skriv til : post@borgerskolen.no

Besitter du eldre stoff eller materiale du kunne tenke deg egnet for og publisert på “borgerskolen”, send det gjerne til adressen over. Alle henvendelser vil bli besvart.

 

– les også om :

Stengt for kommentarer.