LOKALHISTORIE

 

– samfunnets lokal-historie har sitt utspring i – og gjøres opp av – enkeltmenneskers og grupper av menneskers utviklingsveier og valg. Slike forhold er svært viktig å få frem – og bevare for ettertiden – siden det kan fortelle om og gi oss innblikk i hva som har vært viktig ved de valg som har vært foretatt.

 

– les derfor her om :

Stengt for kommentarer.