beskrivelser av/bøker om brødrevennene/herrnhuterne

 

– mange 1800-talls forfattere har beskrevet og dokumentert Brødresamfunnets fremvekst og betydning i Norge; helt fra de første spirere kom til syne på 1740-tallet, vokste disse, slik at bevegelsen fikk betydning, langt ut over det man kunne forvente ut fra tallmessig tilslutning og spredning ut over vårt langstrakte land.

– les mer om beskrivelser av disse forhold her :

Stengt for kommentarer.