nicolai bruun

 

– siden er under skriving. Nicolai Bruun var løytnant og havnefogd i Tønsberg.

Stengt for kommentarer.