h. hermansen

 

– siden er under skriving.

 

– H. Hermansen var brødrevenn i Stavanger og aksjonær i Duesalen.

Stengt for kommentarer.