norske prester og geistlige som ble regnet blant brødremenigheten/herrnhuterne

– her er det naturlig å inkludere prester og øvrige geistlige som åpent hadde tilsluttet seg Brødrevennenes teologi, ikke minst ved å ta del i sammenkomster og virksomhet som foregikk i regi av Brødrevennene. Dette gjalt både det 18. og det 19. århundredet.

– les derfor her om :

Stengt for kommentarer.