metodismen

– som kom til vårt land i skikkelse av en “hellighets-bevegelse”, ble formet ganske tidlig etter at etablering av kristen samfunn utenfor statskirken var gitt en lovfestet rett gjennom lovendringer ved midten av århundret; den ble slik betraktet en pioner-bevegelse blant frikirke-samfunn her hjemme. Les mer om det videre på disse sider;

– og les også videre om :

Stengt for kommentarer.