legmannen johannes berg i porsgrunn – presentert av johan thorkildsen

– til Porsgrunn metodistmenighets 75 års jubileum i 1933  :

Johannes Berg

fortjener også en hedersplass blandt våre lokalpredikanter. Han er født i 1856 og døde i 1918, 61 år gammel.

– Som ung mann blev han omvendt til Gud, mens pastor Jørgensen var ansatt i Porsgrunn, og den 14. mai 1882 blev han optatt i menigheten. Året efter blev han formaner, og den 5. desember 1887 blev han bemyndiget som lokalpredikant.

Berg var skomaker og arbeidet både som svenn og mester, endel år sammen med O. Jensen. Han var i flere år kirketjener i den gamle kirke. Både ved døren og på prekestolen fylte han sin plass godt.

Likesom Olsen fartet også Berg meget omkring, tildels var de sammen. Knardalstrand, Vold, Herre, Langangen og Ødegårdens verk hadde ofte hans besøk med livets ord.

Hans sønn har fortalt mig om en tur til Brevik, som jeg tillater mig å gjengi : Berg skulde tale på eftermiddagsmøtet, og Olaf skulde være med. De kom for sent til toget, for klokken hadde narret dem. Berg så på klokken og på gutten. – «Blir du med så går vi til Brevik ?» spurte han, og dertil svarte sønnen : «Går du, så går jeg».

Og så bar det avsted. De kom nok litt sent til møtet, men Berg talte som om intet var i veien, om det å «være grepet av Kristus». De tok toget hjem og gikk like på fest i kirken. Her vidnet han om sin Frelser og gledet sig over samfundet med ham.

Sønnen tilføier : «Det var to i de gamle».

Ja, det skal være visst og sant !

Det var en stor hjelp for oss forstandere å ha Berg i forsamlingen. Han fulgte levende med og ytret sitt bifall.

Man kunde skrive meget, meget mere om disse brødre (også Hans Olsen og Markus Nilsen), men plassen tillater det ikke. Vi bør takke Gud for slike menn og ære deres minne.

Stengt for kommentarer.