flekkefjord og hiterø (hidra) metodistmenighet

– har helt siden menighetens begynnelse på 1870-tallet vært en livskraftig enhet i det norske kirkelandskap; selve menigheten ble formelt dannet (stiftet) i 1881. Siden har den spilt en stor rolle i kristenlivet i denne landsdelen – ja, langt utover denne, da medarbeidere for Guds rikes sak fikk sin utvelgelse stadfestet nettopp innen denne menighet og ble utsendt viden om, både innen Metodistkirken selv og i annen sammenheng.

Les med interesse videre om menigheten her :

Stengt for kommentarer.