forspill til metodismen i bergen : presentert av willy heggøy

 

– i boken : “Ivrig ung mann – Lars Petersen, Metodistkirkens banebryter i Bergen”. Oslo 1970.

 

Fra s. 95 – 96 :

 

Lenge før Lars Petersen kom til Bergen, og som han selv sa det, «kun for at vidne om Frelsen i Kristo», hadde flere bergensere vært i kontakt med Metodistkirken. Mye av dette er nå glemt eller kan iallfall ikke nå dokumenteres.

Så vidt en kan forstå, var den første bergenseren som kom under metodistisk innflytelse, en kjøpmann på uten­landsreise. Omkring år 1850 besøkte han Amerika.

I mai-nummeret 1854 av The Missionary Advocate, Metodistkir­kens misjonsblad som utkom i New York, sto følgende notis og utdrag av et brev :

En røst fra Norge :

En kjøpmann som er bosatt i Bergen, Norge, var her i lan­det for noen år siden. Mens han var her, besøkte han også Betelskipet i New York, hvor pastor O. G. Hedström har sin gjerning. Ved Guds Ords forkynnelse og ved personlige samtaler med pastoren ble kjøpmannen vakt. Han var fast bestemt på, når han kom tilbake til sitt fedreland, at han ville leve et liv innviet til Frelseren. I et brev datert den 20. januar i år skriver han til pastor Hedström :

«Mange takk for Deres brev som jeg fikk tilsendt ved bro­der O. P. Petersen. Det var til stor trøst for meg. Jeg er si­den kommet til hvile og ro. Men av og til er jeg redd for denne roen, redd for at jeg skal ta feil, eller at jeg ikke skal våke nok. Jeg er også redd for at jeg gjør for små fremskritt, og at Gud derfor ikke vil ta imot meg.

Til andre tider er troen sterkere, og da er jeg sikker på at Gud for Jesu Kristi rettferds skyld og for min Frelsers døds skyld vil være meg nådig, meg en synder, og at han vil gjøre meg i stand til å stride imot så jeg kan være standhaftig inntil enden. I meg selv er jeg svak. Jeg trenger visdom og kraft, og alt fra vår himmelske Far. Er det slik med andre troende mennesker også ? Kjenner andre det slik som dette ?»

Dessverre er originalbrevet tapt, og kjøpmannens navn ble ikke offentliggjort i bladet. Han ble heller aldri medlem av Metodistkirken. Dette brevet er det eneste beviset for for­bindelsen, og det ble bare trykt i en engelsk oversettelse. Brevet ble for øvrig skrevet omtrent samtidig med Lars Petersens fødsel. Følgelig gikk det 25 år, før metodistkirken kom til Bergen. Noen kjøpmann kom ikke med i menigheten den gangen.

Betelskipet hadde ellers et navn. Det het «John Wesley». Men det var det ingen som kalte det.

Metodistkirkens mi­sjonsselskap hadde kjøpt en kondemnert brigg og hadde bygget den om til en flytende kirke for fastboende og sjø­farende skandinaver. Det lå ved en kai i North River, New York havn. Lederen av misjonen helt fra begynnelsen i 1845 og i mange år der etter var svensk-amerikaneren pastor Oluf Gustaf Hedström (1803-1877). Innflytelsen fra misjonen på Betelskipet skulle snart merkes også i de skandinaviske lan­dene.

I 1853 sendte Metodistkirkens misjonsselskap nordmannen Ole Peter Petersen (1822-1901) til Norge for å lede en norsk hjemmemisjon. Det evangeliske arbeidet var alt begynt året før ved to unge menn som hadde stått i selskapets tjeneste, Markus Nielsen og Hans Tangen. Da pastor O. P. Petersen reiste fra Amerika, hadde han med seg brev fra pastor Hed­strom til de mange nordmenn som denne betraktet som sine åndelige barn. Som vi har sett, han regnet vår bergenske kjøpmann med der.

Stengt for kommentarer.