h.c. knudsens bortgang : kort beskrevet i “throndhjems borgerlige realskoles alene privilegerede adressecontors-efterretninger”

– Thorsdagen den 3die December 1863 :

 

– her står å lese : “Vefsen den 7de Novbr. I sidstafvigte Vinter ankom dertil en Mand ved Navn Knudsen som i nogen Tid vandrede om der som Opbyggelsesprædikant. 4die Pintsedag forlod han selv syg og i haardt Veir en Gaard i Hatfjelddal for at tage over et Fjeld til Susendal, efter hvilken Tid man Intet har hørt fra ham, hvisaarsag man har antaget, at han er omkommen. Det bekræftes desværre i et Fund af nogle Klædningsstykker, der siges at være Levninger af de Klæder, han sidst saaes iført. Omhandlede Person skal have været Missionær i Afrika og efter, hvad han selv berettede, har hans Liv været rigt paa Omskiftelser. — Man kunde se, han længtes efter Hvile og følte sine Dages Ende”.

Stengt for kommentarer.