h.c. knudsens ungdomstid i bergen

– frem til han forlot Bergen og Norge sommeren 1835; en spesiell tid for den unge Hans Christian K. var hans engasjement som litograf og tegner ved kaptein Georg C.C.W. Prahls litografiske officin i Marken i Bergen.

Det finnes en tegning/skisse av denne virksomhet i N. Ebbings bok fra 1959 om sin oldefar kaptein Prahl : “Prahls litografiske arbeider : en studie over draktseriene, prospektene og portrettene” – på s. 8a :

 

 

 

 

Samme boken forteller også om bakgrunnen for at kaptein Georg Prahl startet opp denne virksomheten på slutten av 1820-tallet; les om det her;

– på dette sted/i dette verksted tilbragte H.C. Knudsen flere virksomme ungdomsår, for å legge grunnlaget for en senere kunstner-karriere; slik skulle det ikke bli, ut fra det vi kjenner som Knudsens senere livsbane. Her følger detaljer fra denne tiden, hentet fra ulike kilder;

Stengt for kommentarer.