georg c.c.w. prahls litografiske officin i marken i bergen

– var den virksomhet H.C. Knudsen kom inn i omkring 1830;

– det finnes ulike beretninger om kaptein Prahls “officin” eller antalt/verksted, om man vil; ikke minst interessant er hans etterkommer Nanna Ebbings gjengivelse i hennes bok fra 1959 : “Prahls litografiske arbeider : en studie over draktseriene, prospektene og portrettene”. Her kan vi fra sidene 8-11 lese følgende om Georg Prahls egen bakgrunn og det som gav støtet til virksomheten :

Stengt for kommentarer.