john simonsen mønstre

– portrettet av John Simonsen Mønstre er malt av Norges første Afrika-misjonær Hans Christian Knudsen. Det eies av John Ove Lorentz og er gjengitt her på Borgerskolen med eiers tillatelse. Loddrett på portrettets høyre side er med blyant signert H.C. Knudsen og året det ble malt, 1859.

John S. Mønstre 1859

John Simonsen Mønstre ble født på Nordre Mølstre i Sveio i september 1802 og døde 13. august 1871 på Mølstrevågnes. Han var første gang gift med Bertha Ramsland. Etter noe tid som enkemann giftet han seg omkring 1840 med Johanne Marie Andersdatter Busch, en datter av den kjente Haugianer Anders Johannesen Busch (Busk) og hustru Karen Mathiasdatter. Se også H.C. Knudsens portrett fra 1855 av Johanne Marie A. Mønstre.

John S. Mønstre drev som landhandler, poståpner, skysskaffer og gjestgiver på sitt hjemsted i Mølstrevåg.

– les presentasjonen av John Simonsen Mønstre på Wikipedia her :

Stengt for kommentarer.