ola sigmundstad : tegnet av h.c. knudsen

 

– på en av Hans Christian Knudsens reiser i Ryfylke, næmere bestemt på Fister; sannsynligvis var dette på ettervåren eller sommeren 1858, da han hadde avsluttet sin lærer-virksomhet i Stavanger og tilbrakte 10 uker på reisefot i Ryfylke og Sunnhordland. Ved samme anledning som han tegnet/malte Ola Sigmundstad, ble også foreldrene Anna og Svein Sigmundstad foreviget av Knudsen. Selve gården Sigmundstad ble også tegnet.

Stengt for kommentarer.