svein sigmundstad : tegnet av h.c. knudsen

– på en av Knudsens reiser i Ryfylke, nærmere bestemt Fister; sannsynligvis var dette på ettervåren eller sommeren 1858, da han hadde avsluttet sin lærer-virksomhet i Stavanger og tilbrakte 10 uker på reisefot i Ryfylke og Sunnhordland. Ved samme anledning som han tegnet/malte husfaderen Svein Sigmundstad, ble også sønnen Ola og ektefellen Anna foreviget av Knudsen. Selve gården Sigmundstad ble også tegnet.

 

 

 

 

Stengt for kommentarer.