“bergen optaget udenfor tønden ved mundingen af havnen”

– “Copi efter Professor Dahls egen Haandtegning, af det Olie Malerie som Bergenserne underdanig tillstillede Hs K.H. F.I. Oscar. Tegnet paa Steen af H.C. Knudsen. Forlagt og lith. ved Prahl i Bergen”.

– dette er altså det bildet vår store nasjonalromantiker I.C. Dahl var opphavsmann til og som Hans Christian Knudsen så dyktig kopierte og tegnet på sten (litografi). Dette Knudsens arbeid var det som konkret ledet til at I.C. Dahl ivret for å hjelpe H.C. Knudsen til videre malerutdannelse, først i Kjøbenhavn og siden i Tyskland.

– i bildets forkant ser vi nettopp “Tønden”, et kjent merke ved innseilingen til Bergens Våg, helt siden det kongelige regulativ av 9. august 1602. Den skulle gjøre det enklere for innkommende og avgående seilskip først å kunne forankres i denne og siden fortsette ferden, enten ved å sette seil eller ved å bukseres inn på selve Vågen.

Det må her legges til at I.C. Dahls maleri og bergensernes gave til kronprins Oscar henger på det kongelige slott i Stockholm.

Stengt for kommentarer.