“tromsøe” : litografert av h.c. knudsen

– litografi med oversikt over Tromsø og Tromsøysundet fra rundt 1840. Årstallet er nærmere 1830, siden den unge kunstneren Hans Christian Knudsen arbeidet hos kaptein G. Prahl i hans “Litographiske Officin” i Marken i Bergen i årene fra 1829 til 1835.

Samer og nordmenn i forgrunnen på Tromsdalssiden. Under bildet står følgende tekst: “Tromsöe. Optaget efter Naturen af A. Larsen. Lith af Prahl i Bergen. Cop af H.C. Knudsen”.

– dette innebærer at den unge Knudsen overførte (kopierte) kunstneren Arne Larsen sitt prospekt over Tromsø til sten og dermed gav dette sitt eget kunstneriske uttrykk.

Stengt for kommentarer.