“bradsberg amtstidende” 17. januar 1840 : h.c. knudsen ivrer for dannelsen av “missionsforening”

– i Skien, men besøket der i byen skjedde i november 1839 – på veien sørover kysten. Han får altså her inn en artikkel i byens og distriktets største avis, der han taler varmt for og innbyr til dannelsen av en “Missionsforening” på stedet. I tillegg har han og faren Fredrik Tobias Knudsen, som ledsaget ham langt nedover kysten, fått prosten med tilhold i Skien Jacob Bull med som støttespiller. Dette viser at ideen om misjons-innsats hadde slått betydelig rot på høyere hold i den offisielle kirken. Les den interessante artikkelen her :

 

Stengt for kommentarer.