h.c. knudsen i “morgenbladet” 25. desember 1839 : misjonssamling i arendal

– og altså midt under hans “misjonsreise” høsten 1839, store deler av denne reisen langs Norges sør-kyst sammen med faren Fredrik Tobias. Her ser vi at Kristiania-avisen Morgenbladet refererer fra Den Vestlandske Tidende, som ble utgitt nettopp i Arendal. Og her har far og sønn kommet til Arendal i midten av desember 1839 og får tilgang til selve kirken søndag 15. desember på ettermiddagen. Tydeligvis er referenten ukjent med Knudsen fra tidligere og stiller seg også undrende til at kirken har blitt åpnet for dem på denne måten. I vår tid er det underlig å legge merke til at Kristiania-avisen kommer ut på 1. juledag, noe som forteller oss at tradisjonene har endret seg på årene som er passert.

 

Stengt for kommentarer.