“naar herrens helgenskare” : salme av h.c. knudsen : gjengitt i “kirkeklokken”

 

– «Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v.» udgivne af Birger Hall. Prest. Kristiania 1890.

– Hans Christian Knudsens salme er her nr. 109 av totalt 770 salmer i B. Halls salmebok «Kirkeklokken».

s113 - nr 109 knudsen allehelgen

Stengt for kommentarer.