misjon i norske byer og bygder

– slik det er kjent i misjonskretser, våknet misjonsinteressen blant “almuen” og blant de geistlige for alvor utover 1820-årene, noe som er nærmere beskrevet også på disse sider; noen steder i vårt land utmerket seg i denne henseende og som vil framgå av det følgende. Beskrivelsene er hentet fra ulike kilder, som klart vil framgå av det fremlagte materialet, slik at det kan ettergåes.

– les derfor her videre om :

Stengt for kommentarer.